2022 Styret


Navn Verv Ansvarlig Telefon E-post
Stein Larsen Leder 988 69 527 leder@sfbk.no/
stein.larsen@gmail.com
Anders Lind Nestleder Kasserer 908 64 352 flugon2011@gmail.com
Marianne Sandvik Styremedlem Tur 400 32 647 Sandvikm19@gmail.com
Ole Tobias Christensen Styremedlem Materialforvalter ass. 951 91 569 christensen_crusty@hotmail.com
Arne Noer Styremedlem VÅ“rstasjon/
MedlemsAdm
918 39 255 arne.noer@gmail.com
Sarah Lind Styremedlem 988 04 089 sarapus_lind@hotmail.com
Eric Johannessen Styremedlem Kurs 909 45 162 eric@fotograferic.no
Kari Gro Christensen Styremedlem Materialforvalter 957 06 151 karigro.c@gmail.com
Mats Kolstad Styremedlem 917 03 134 matskolstad83@gmail.com