2020 Styret


Navn Verv Ansvarlig Telefon E-post
Stein Larsen Leder 988 69 527 leder@sfbk.no/
stein.larsen@gmail.com
Anders Lind Nestleder Kasserer 908 64 352 flugon2011@gmail.com
Marianne Sandvik Styremedlem Tur 400 32 647 Sandvikm19@gmail.com
Styremedlem
Arne Noer Styremedlem VÅ“rstasjon/
MedlemsAdm
918 39 255 arne.noer@gmail.com
Sarah Lind Styremedlem 988 04 089 sarapus_lind@hotmail.com
Eric Johannessen Styremedlem Kurs 909 45 162 eric@fotograferic.no
Thomas Olsen Styremedlem Materialforvalter 958 12 750 thomasolsen@me.com