Aktiviteter

Dato-Tid Sted
4. mars 2020
kl 19.00
Idrettens hus
Sandefjord
Årsmøte
Saksliste 2020-02-18
Innspill til møte sendes til leder@sfbk.no innen 27.feb
TDB. Mai 2020
kl ??:00
Langeby Vårdugnerd, vi rigger seil, rydder på område.
Det blir lett servering fra grillen
TBD 2020 kl 12:00 Langeby Klubb regatta - Hellesøya rundt
se mer på Facebook-event
en dag i okt kl: Langeby Høstdugnad